Eesti aukonsul Corkis

Eesti Vabariigi aukonsul Corkis

Neil George Kenefick

Dosco
Dosco Business Park
South Douglas Road
Cork
T12 EA8X

Tel: +353 86 2257714
E-mail: [email protected]

Konsulaarpiirkond: Munsteri provints