Eesti aukonsul Corkis

Eesti Vabariigi aukonsul Corkis

Neil George Kenefick

South Douglas Road
Cork
T12 EA8X

Tel: +353 87 3456223
E-mail: estonianconsul2022@gmail.com

Konsulaarpiirkond: Munsteri provints