Karistusregistri tõend

Karistusregistri tõend

Karistusregistri tõendeid  väljastab  Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Tõend on eesti keeles ning seda saab tellida elektrooniliselt (kui on olemas ID kaart, PIN koodid ja ID kaardi lugeja), e-posti teel, selleks tuleb täita avaldus  ja saata see e-posti aadressile info@karistusregister.ee või posti teel aadressile Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Vajadusel saab saatkond väljastada eestikeelse karistusregistri originaaltõendi alusel ingliskeelse dokumendi.

Ingliskeelset dokumenti on võimalik saatkonnast tellida ka posti teel, saates meile eestikeelse karistusregistri tõendi, täidetud konsuli tõendi ankeedi, oma passi või ID-kaardi koopia ning  riigilõivu 30 EUR Postal Money Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy).

NB! Saatkonnas väljastatavad tõendid kehtivad ainult Iiri Vabariigi territooriumil.