Perekonnsündmuse tõendid

Perekonnasündmuste muudatused ja tõendite väljastamine saatkonnas

Vastavalt rahvastikuregistri seadusele on kodanik kohustatud Eesti ametiasutusi teavitama toimunud perekonnasündmusest (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) 30 päeva jooksul.

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Dublinis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus  perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks.

Tõendit on võimalik tellida posti teel. Saatkonda tuleb saata täidetud avaldus, oma passi või ID-kaardi koopia ning riigilõiv Postal Money Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy). Riigilõivude summad leiate siit: riigilõivud.

Kui olete hiljuti abiellunud või Teil on sündinud laps või olete oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu Dublinis. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd

  • Sünnitunnistuse originaal (lapsevanemate nimedega)
  • Koopiad vanemate passidest või ID-kaartidest

Abielu

  • Abielutunnistuse originaal
  • Koopiad abikaasade passidest või ID-kaartidest

Nimemuutus

  • Nimemuutmise dokument
  • Koopia passist või ID-kaardist

Originaaldokumendid tagastame nende omanikele kas saatkonnas või posti teel.

NB! Saatkonnas väljastatavad tõendid kehtivad ainult Iiri Vabariigi territooriumil.