Euroopa Parlamendi valimised

26. mail 2019 toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised. Eestist valitakse seitse Euroopa Parlamendi liiget.

Välisriigis alaliselt elaval Eesti kodanikul on võimalik hääletada kas elektrooniliselt, kirja teel või välisesinduses.

NB! Euroopa Parlamendi valimistel tohib hääletada ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Kui Te olete avaldanud või avaldate soovi kasutada oma hääletamisõigust elukohajärgses Euroopa Liidu liikmesriigis ning liikmesriigi pädev haldusasutus annab sellest Eesti Siseministeeriumile teada, kustutatakse Teid Eesti valijate nimekirjast ja Teil ei ole võimalik hääletada Eesti kandidaatide poolt.

Elektrooniliselt saate hääletada veebilehel www.valimised.ee 16. mai 2019 kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 22. mai 2019 kella 18.00-ni.

Kirja teel hääletamiseks tuleb Teil hääletamistaotlus saata

Eesti Vabariigi Suursaatkonda Dublinis
3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22

Kirja teel hääletamise taotlus peab olema laekunud välisesindusele hiljemalt 26. aprilliks 2019.

Kirja teel hääletamiseks tuleb:

  • 1) lisada hääletamistaotlusele isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • 2) märkida hääletamistaotluses välisriigis oleva elukoha aadress.

Teie hääletamistaotluse alusel saadetakse Teile hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide koondnimekiri. Teil tuleb kirjutada hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt Te hääletate. Seejärel pange täidetud sedel väiksemasse (nn sisemisse) välisesinduse saadetud ümbrikku. Väike ümbrik pange omakorda välisesinduse saadetud suuremasse (nn välimisse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutage oma nimi ja isikukood. Seejärel saatke täidetud ümbrikes hääletamissedel posti teel välisesindusele. Hääletamissedel peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt 13. maiks 2019.

Kui Te ei hääleta elektrooniliselt ega kirja teel, on Teil võimalik saatkonnas hääletada

Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Dublinis
3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22
12.05.2019 kell 11.00-14.00 ja 13.05.2019 kell 10.00-15.00

Välisesinduses hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Lisateavet hääletamise läbiviimise kuupäevade ja kellaaegade kohta erinevates välisesindustes saate Eesti Vabariigi Välisministeeriumi veebilehelt www.vm.ee

Valimiste veebilehe aadress: www.valimised.ee