Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, informeerib kodanik oma uuest elukohast rahvastikuregistrit 30 päeva jooksul.

Iirimaal elav Eesti kodanik saab taotluse esitada:

  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).
  • isiklikult saatkonnas vastuvõtuaegadel. Kaasa tuleb võtta originaaldokument (Eesti pass või ID-kaart);
  • e-posti teel aadressile [email protected]. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • posti teel: taotlusele tuleb lisada originaaldokument ja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;

Saatkonna aadress on:

Estonian Embassy
3rd Floor
Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
D02 YT22

NB! Alaealiste (alla 18-aastaste) püsiva elukoha registreerimiseks on vajalik, et nõusoleku annavad mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.

Elukoha andmete muutmise toiming on tasuta.

Lisainfo: Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine ja selle edastamine Eesti rahvastikuregistrisse