Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine

Elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris on kohustuslik. Rahvastikuregistriseadus näeb ette, et kui Eesti kodanik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, informeerib kodanik oma uuest elukohast  rahvastikuregistrit 30 päeva jooksul.

Iirimaal elav Eesti kodanik saab taotluse  esitada:

  • isiklikult saatkonnas vastuvõtuaegadel. Kaasa tuleb võtta originaaldokument Eesti pass või ID-kaart;
  • posti teel:  taotlusele tuleb lisada originaaldokument ja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel aadressile [email protected] .  Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).