Tõendid

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine saatkonnas

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Tõendi saamiseks tuleb Dublini saatkonnale esitada avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks.

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus
Avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Riigilõiv väljavõtte tellimise eest on 20 eurot.

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Näiteks:

Karistusregistri tõend

Karistusregistri tõendeid väljastab Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Tõend on eesti keeles ning seda saab tellida elektrooniliselt (kui on olemas ID kaart, PIN koodid ja ID kaardi lugeja) ja e-posti ning posti teel. E-posti teel tellimiseks tuleb täita avaldus, allkirjastada see digitaalselt ja saata avaldus aadressile [email protected], posti teel tellimiseks tuleb avaldus saata aadressile Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn. Posti teel tellides palume panna dokumendi saajaks eesti saatkond Dublinis, et originaaltõend jõuaks otse saatkonda.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Konsul saab väljastada eestikeelse karistusregistri originaaltõendi alusel ingliskeelse dokumendi.

Lisaks originaaltõendile tuleb ingliskeelse tõendi tellimiseks saatkonda esitada täidetud konsuli tõendi ankeet, passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu maksmist tõendav maksekviitung. Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot.

Tõendi või väljavõtte tellimine

Dublini saatkonnast saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart riigilõivu tasumiseks.

Vajalikud dokumendid

  • Avaldus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt.
  • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest. Kui avaldus on allkirjastatud digitaalselt, ei ole vaja koopiat isikut tõendavast dokumendist lisada.
  • Riigilõivu tasumist kinnitav dokument (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega).

Riigilõivu saab tasuda kohapeal kaardiga või ülekandega saatkonna kontole:

Makse saaja: Estonian Embassy
3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22
Bank of Ireland
Lower Baggot St, Dublin 2
IBAN: IE53 BOFI 9014 9054 8603 05
BIC: BOFIIE2D
Selgitus: TÕEND + taotleja nimi

Avalduse ja lisadokumentide saatmine

E-posti teel: [email protected]
Posti teel: Estonian Embassy 3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22

Väljavõte või tõend valmib ühe nädala jooksul, kui Eesti rahvastikuregistris on kõik andmed korras. Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument peale puuduste kõrvaldamist.

Valmis dokumendi saab kätte posti teel (taotleja koduaadressile Iirimaal) või isiklikult järele tulles. Väljavõtteid ega tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

NB! Saatkonnas väljastatavad tõendid kehtivad ainult Iiri Vabariigi territooriumil.