Tõendid

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine saatkonnas

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Dublinis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus  perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks.

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus
Avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Riigilõiv väljavõtte tellimise eest on 20 eurot.

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Näiteks:

Karistusregistri tõend

Karistusregistri tõendeid  väljastab  Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Tõend on eesti keeles ning seda saab tellida elektrooniliselt (kui on olemas ID kaart, PIN koodid ja ID kaardi lugeja), e-posti teel, selleks tuleb täita avaldus  ja saata see e-posti aadressile [email protected] või posti teel aadressile Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Vajadusel saab saatkond väljastada eestikeelse karistusregistri originaaltõendi alusel ingliskeelse dokumendi. Ingliskeelset dokumenti on võimalik saatkonnast tellida ka e-posti teel, saates meile digitaalselt allkirjastatud eestikeelse karistusregistri tõendi, täidetud konsuli tõendi ankeedi, oma passi või ID-kaardi koopia ning tasudes riigilõivu.

Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot.

Tõendi või väljavõtte tellimine

Dublini saatkonnast saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart riigilõivu tasumiseks.

Vajalikud dokumendid

  • Avaldus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt.
  • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest. Kui avaldus on allkirjastatud digitaalselt, siis ei ole vaja koopiat isikut tõendavast dokumendist lisada.
  • Riigilõivu tasumist kinnitav dokument (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi).

Riigilõivu saab tasuda kohapeal kaardiga või ülekandega saatkonna kontole:

Makse saaja: Estonian Embassy
3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22
Bank of Ireland
Lower Baggot St, Dublin 2
IBAN: IE53 BOFI 9014 9054 8603 05
BIC: BOFIIE2D
Selgitus: TÕEND + taotleja nimi

Kuhu saata avaldus ja lisadokumendid

E-posti teel: [email protected]
Posti teel: Estonian Embassy 3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, D02 YT22

Väljavõte või tõend valmib ühe nädala jooksul, kui Eesti rahvastikuregistris on kõik andmed korras. Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Valmis dokumendi saab kätte posti teel (taotleja koduaadressile Iirimaal) või isiklikult järele tulles. Väljavõtteid ega tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

NB! Saatkonnas väljastatavad tõendid kehtivad ainult Iiri Vabariigi territooriumil.