Suursaadik

Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Iirimaal
Aino Lepik von Wirén

4. septembril 2018 esitas  suursaadik Iiri Vabariigis Aino Lepik von Wirén volikirja president Michael D. Higginsile.

4. septembril 2018 esitas  suursaadik Iiri Vabariigis Aino Lepik von Wirén volikirja president Michael D. Higginsile.

Elulookirjeldus

1961, Stockholm, Rootsi

Haridus:
 • 1987 Stockholmi Ülikool (Rootsi), õigusteadus
 • 1985 täiendõpe Surrey Ülikoolis (Ühendkuningriik), õigusteadus
Eelnev töökäik:
 • 1987–1990 jurist Örebro halduskohtus, Rootsis
 • 1990–1992 prokurör Stockholmi prokuratuuris
 • 1993–1994 Eesti Vabariigi Valitsuse õigusnõunik
 • 1999–2003 riigisekretär
Töökäik välisministeeriumis:
 • 1994–1997 Välisministeeriumi juriidilise osakonna inimõiguste büroo juhataja
 • 1994–1999 Eesti esindaja Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjonis (ECRI)
 • 1997–1999 Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor
 • 1997–1999 Eesti esindaja Euroopa Nõukogu Inimõiguste Komisjonis
 • 2003–2006 erakorraline ja täievoliline suursaadik Portugalis
 • 2006–2010 Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler
 • 2007–2010 erakorraline ja täievoliline suursaadik Iisraelis, resideerumisega Tallinnas
 • 2007–2010 Eesti delegatsiooni juht Holokausti mälestamise rahvusvahelises ühenduses IHRA, (varasema nimega ITF)
 • 2010–2014 erakorraline ja täievoliline suursaadik Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis
 • 2014–2016 Välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor
 • 2016–2017 Välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsleri ülesannetes
 • 2018 Välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor
 • 2018 erakorraline ja täievoliline suursaadik Iirimaal
Võõrkeeled:
 • rootsi, inglise, prantsuse

Jälgi suursaadikut Twitteris: @ainolepik