Riigilõivud

Dokumendi kättesaamine
PPA teeninduses EESTIS
Dokumendi kättesaamine SAATKONNAS
või aukonsuli juures
TÄISKASVANULE
PASS + ID-KAART
Taotlemine iseteeninduses 45 65
Taotlemine posti teel 50 70
Taotlemine saatkonnas 80 100
PASS
Taotlemine iseteeninduses 35 55
Taotlemine posti teel 40 60
Taotlemine saatkonnas 70 90
ID-KAART
Taotlemine iseteeninduses 20 40
Taotlemine posti teel 25 45
Taotlemine saatkonnas 55 75
SOODUSTINGIMUSTEL

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele.

PASS + ID-KAART
Taotlemine iseteeninduses, posti teel, saatkonnas 25 45
PASS
Taotlemine iseteeninduses, posti teel, saatkonnas 20 40
ID-KAART
Taotlemine iseteeninduses 7 27
Taotlemine posti teel, saatkonnas 10 30

 

Karistusregistri tõend, tõend isiku juhtimisõiguse kohta 30 EUR
Rahvastikuregistri tõend (sünd, surm, abielu jne) 20 EUR
Dokumendi edastamine Eestisse 30 EUR
Kodakondsusest vabastamine 15 EUR
Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumisloa väljastamine dokumendi kaotuse või varguse puhul 20 EUR
Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumisloa väljastamine dokumendi aegumise puhul 100 EUR
Tagasipöördumistunnistuse väljastamine välismaal sündinud alla 1-aastasele lapsele, kellel puuduvad esmased dokumendid (alates 30.06.2022) 45 EUR

 

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda pangakaardiga.