Ajakirjas InBusiness ilmus artikkel Eesti puitmaja tööstusest