Galway muusikaresidentuur Eesti muusikutele –  kandideerimiskutse

Galway muusikaresidentuur (Galway Music Residency) kuulutab koostöös Arvo Pärdi Keskusega välja taotlusvooru Eesti muusikutele. Välja valitud interpreedil või heliloojal avaneb võimalus elada kaks kuud Iirimaal Galways ning teha loomingulist koostööd ansambliga ConTempo Quartet.

Residentuur hõlmab ühiseid avalikke kontserte, mille keskmes on eelkõige Eesti heliloojate, sh Arvo Pärdi muusika, samuti Eesti ja Iiri muusikaloomingu kokkupuutepunktid. Kontserdiprogrammi toetab Iiri Kunstinõukogu (The Arts Council of Ireland).

Kes saab kandideerida?

Galway muusikaresidentuuri saavad kandideerida Eestis elavad ja tegutsevad interpreedid (kõik instrumendid, v.a klaver), kellel on head teadmised Eesti muusikatraditsioonist ja repertuaarist. Samuti heliloojad ja interpreedid, kes soovivad selle projekti jaoks teoseid luua. Kandideerima on oodatud ka vähemusgruppide esindajaid. Residentuuri töökeel on inglise keel.

Residentuuri info:

 • residentuuri aeg on 2023. aasta sügisel/talvel (kaks kuud);
 • residendi stipendium on 4100 € (sisaldab proovide, kontsertide ja töötubade tasu);
 • residentuur katab majutuskulud;
 • residendi kasutuses on harjutusruumid;
 • residentuur katab reisikulud ning ette on nähtud päevarahad.

Edukas kandidaat peab:

 • elama püsivalt Eestis;
 • olema vähemalt 18-aastane;
 • viibima residentuuriperioodil sügisel/talvel 2023 Iirimaal Galways (omal kulul on vajadusel võimalik ka ringi reisida, kui see sobib proovide ja esinemiste graafikuga);
 • tutvustama Eesti heliloojate loomingut keelpillikvartetile ja taotleja instrumendile VÕI olema võimeline looma selliseid seadeid;
 • olema varem teinud koostööd teiste muusikutega ning koostanud kontserdikavasid;
 • tundma hästi Eesti muusikatraditsiooni ja -repertuaari;
 • huvituma Eesti ja Iiri muusika kokkupuutepunktidest;
 • olema valmis panustama haridusprogrammidesse ja -töötubadesse.

Piirangud:

 • kahjuks ei ole võimalik vastu võtta taotlusi, mis eeldavad klaveri kasutamist, sest proovi- ja esinemisruumides ei ole kvaliteetseid klavereid;
 • kõik kontserdid toimuvad loomuliku akustikaga, helitehnika ja helirežissööride kaasamine ei ole võimalik.

Kandideerimiseks palume esitada:

 • CV (maksimaalselt 2 lk);
 • motivatsioonikirja, mis põhjendab kandideerija vastavust eeltoodud kriteeriumidele. Samuti palume kirjeldada oma nägemust, kuidas kandidaat saab residentuuri eesmärke täita;
 • kõige rohkem kolm esinemis- või salvestusnäidet audio- või videolingina;
 • ettepaneku, millist kolme Eesti teost võiks esitada ConTempo Quartetiga.

Tähtaeg:

 • palume taotluse esitada hiljemalt esmaspäevaks, 19. juuniks 2023 aadressile [email protected];
 • teise vooru jõudnud kandidaatidega võetakse ühendust ja lepitakse kokku intervjuud juuni lõpus;
 • lisainfot saab küsida kuni 15. juunini, kirjutades aadressile [email protected].

Lisainfo Galway muusikaresidentuuri kohta: www.galwaymusicresidency.ie