Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Viiruse leviku tõkestamiseks on alates 17.03 taastatud piirikontroll, piiratud on Schengeni sise- ja välispiiri ületamist. Eestisse sisenemise võimaluste kohta loe Politsei ja piirivalveameti veebilehelt.

Palume välisriikides viibivatel Eesti elanikel, kes soovivad koju naasta, teha seda viivitamatult. 

Loe täpsemalt koroonaviirusega seonduvatest piirangutest ning uuri korduma kippuvaid küsimusi Välisministeeriumi veebilehelt.

Me hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Majandussuhted

Iirimaa on Eesti peamiste kaubanduspartnerite hulgas neljandas kümnes. Peamised Eesti ekspordiartiklid Iirimaale on seotud puidu ning puidust tööstustoodetega. Iirimaa otseinvesteeringud on Eestis on peamiselt finants- ja kindlustustegevuse ja kinnisvara sektorites. Iiri turistide huvi Eesti vastu on viimasel ajal kasvanud.

Kaubavahetus

Eesti ja Iirimaa vaheline kaubavahetus on viimastel aastatel kasvanud, seda aga eelkõige impordi arvelt.

2018. a oli Iirimaa Eesti 36. kaubanduspartner (2018 käive 69,7 mln eurot, osatähtsus 0,2%). Eksport Iirimaale oli 2018. a seisuga 17,5 mln eurot ja import Iirimaalt 52,2 mln eurot.
Eesti eksport Iirimaale on kolmel viimasel aastal vähenenud eelkõige taimsete toodete, puittoodete ning masinate ja seadmete väljaveo kahanemise tõttu, kuigi 2018. a eksport kasvas. Eesti päritolu kaupade osakaal Iirimaa suunalises ekspordis on vähenenud – kui 2014. a oli osakaal 95% siis 2017. a 79%. Peamiste ekspordipartnerite hulgas on Iirimaa 48. kohal. Impordipartnerite seas on Iirimaa 29. kohal.

Eesti ja Iirimaa kaubavahetus 2014-2018 (miljonit eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2014 24,9 0,2% 36,3 0,3% 61,2 0,2%
2015 19,6 0,2% 44,3 0,3% 63,9 0,3%
2016 18,1 0,2% 48,8 0,4% 67,2 0,3%
2017 14,0 0,1% 75,6 0,5% 89,6 0,3%
2018
17,5 0,1% 52,2 0,3% 69,7 0,2%

Peamised eksportartiklid 2018. a:

  • puit ja puittooted – 32,1%
  • keemiatooted– 17,7%
  • muud tööstustooted – 13,4%

Peamised importartiklid 2018. a:

  • masinad ja seadmed – 64,9%
  • keemia-, sh farmaatsiatooted– 8,4%

Investeeringud

Eesti Panga andmetel oli Iirimaa otseinvesteeringute positsioon Eestis seisuga 31.12.2018 – 92 mln eurot. Enim on investeeritud finants- ja kindlustustegevusse ning kinnisvarasse.

Eesti Äriregistris oli 2018. a mai seisuga registreeritud 102 Iirimaa osalusega ettevõtet. Suurimad Iiri päritolu investeeringud on ettevõtetes Domina Vacanze Holding (Pro Kapital), Baltic Advisor (ärinõustamine), Eesti ERA (põllumajandus), Saka ERA (põllumajandus), OÜ Kserum Trans Service (eriehitustööd).

Eesti ettevõtted on 31.12.2018 seisuga investeerinud Iirimaale ligi 1,3 mln eurot. Investeeritud on töötlevasse hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

Turism

Iirimaa residentide huvi Eesti vastu on kasvanud. 2016. a tehti 8,1 tuhat külastust, 2018. a 9,8 tuhat külastust. Ligi 70% külastustest olid mitmepäevased ning Eestis viibiti keskmiselt 5,1 päeva. Lisaks Tallinnale pakkusid enim huvi veel Tartumaa ja Pärnumaa. Turismi elavdamisele on kaasa aidanud Ryanairi otselennud Dublinist Tallinna.

Eesti residendid tegid 2018. a Iirimaale 7,3 tuhat külastust (2017. a oli see arv ligi 8 tuhat). Enamus reisidest olid mitmepäevased ning Iirimaal viibiti keskmiselt 4,9 päeva.