Majandussuhted

Iirimaa on Eesti peamiste kaubanduspartnerite hulgas neljandas kümnes. Peamised Eesti ekspordiartiklid Iirimaale on seotud puidu ning puidust tööstustoodetega. Iirimaa otseinvesteeringud on Eestis on peamiselt finants- ja kindlustustegevuse ja kinnisvara sektorites. Iiri turistide huvi Eesti vastu on viimasel ajal kasvanud.

Kaubavahetus

Eesti ja Iirimaa vaheline kaubavahetus kasvas 2014-2017. a, seda aga eelkõige impordi arvelt. Iirimaa oli Eestile 32-35. kaubavahetuspartneriks osakaaluga 0,3%.

Eesti eksport Iirimaale vähenes aastatel 2015-2017, seda eelkõige taimsete toodete,  puittoodete ning masinate ja seadmete väljaveo kahanemise tõttu. Eesti päritolu kaupade osakaal Iirimaa suunalises ekspordis on samuti vähenenud.

Peamiste ekspordipartnerite hulgas langes Iirimaa 2017. a 50. kohale.

Import Iirimaalt kasvas eelkõige transpordivahendite ning masinate ja seadmete sisseveo kasvu tõttu. Impordipartnerite seas tõusis Iirimaa 2017. a 26. kohale.

2018. aasta 11 kuuga on kaubavahetuskäive vähenenud 22% seejuures vähenes import 31%, aga eksport kasvas 24%. Ekspordi kasvu vedasid keemiatooted ja taimsed tooted. Import vähenes transpordivahendite sisseveo kahanemise tõttu.

Eesti ja Iirimaa kaubavahetus 2014-2018 11 kuud (miljonit eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2014 24.9 0.2% 36.3 0.3% 61.2 0.2%
2015 19.6 0.2% 44.3 0.3% 63.9 0.3%
2016 17.7 0.2% 49.5 0.4% 67.2 0.3%
2017 14.0 0.1% 75.7 0.5% 89.7 0.3%
2018 11 kuud 16.3 0.1% 48.2 0.3% 64.5 0.2%

Iirimaale eksporditi 2017. a peamiselt puitu ja puittooteid – peamiselt puidust tisleritooted, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud puit. Teisteks suurimateks ekspordiartikliteks olid masinad ja seadmed  – telefonid, monitorid ja projektorid, ning muud tööstustooted – valgustid, puitmajad, mööbel ja selle osad.

Iirimaalt imporditi samal ajal peamiselt masinaid ja seadmeid  ning transpordivahendeid.

Investeeringud
Eesti Panga andmetel oli Iirimaa otseinvesteeringute positsioon Eestis seisuga 31.12.2017 –(miinus) 49 mln eurot.
Enim on investeeritud finants- ja kindlustustegevusse, kinnisvarasse ning info- ja sidesektorisse.

Eesti Äriregistris oli 2018. a mai seisuga registreeritud 102 Iirimaa osalusega ettevõtet. Suurimad Iiri päritolu investeeringud on ettevõtetes Domina Vacanze Holding (Pro Kapital), Baltic Advisor (ärinõustamine), Eesti ERA (põllumajandus), Saka ERA (põllumajandus), OÜ Kserum Trans Service (eriehitustööd).

Eesti ettevõtted on 31.12.2017 seisuga investeerinud Iirimaale ligi 2 mln eurot. Investeeritud on töötlevasse tööstusse, hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

Turism

Iiri turistide külastuste koguarv on alates 2015. a tõusnud – 2017. aastal oli see 9258. Viimastel aastatel on Eesti majutusasutustes ööbinud ca. kolm tuhat turisti Iirimaalt. Lisaks Tallinnale pakkusid enim huvi veel Tartumaa ja Pärnumaa. Turismi elavdamisele on kaasa aidanud Ryanairi otselennud Dublinist Tallinna.

Eestlaste külastuste koguarv Iirimaale on viimaste aastate jooksul olnud stabiilselt ühesugune ulatudes aastas ca. 7800-7900 korrani.