Majandussuhted

Iirimaa on Eesti peamiste kaubanduspartnerite hulgas neljandas kümnes. Peamised Eesti ekspordiartiklid Iirimaale on seotud puidu ning puidust tööstustoodetega. Iirimaa otseinvesteeringud on Eestis on peamiselt finants- ja kindlustustegevuse ja kinnisvara sektorites. Iiri turistide huvi Eesti vastu on aasta-aastalt kasvanud.

Rohkem Iiri turgu puudutavat infot Eesti eksportööridele on leitav https://vm.ee/et/iiri-vabariik.

Kaubavahetus

2021. a oli Iirimaa ja Eesti kaubavahetuse kogukäive 69,8 mln eurot. Eksport moodustas sellest 32,7 mln eurot ja import 37,1 mln eurot.

Eesti ja Iirimaa kaubavahetus 2014-2019 (miljonit eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2014 24,9 0,2% 36,3 0,3% 61,2 0,2%
2015 19,6 0,2% 44,3 0,3% 63,9 0,3%
2016 18,1 0,2% 48,8 0,4% 67,2 0,3%
2017 14,0 0,1% 75,6 0,5% 89,6 0,3%
2018
17,5 0,1% 52,2 0,3% 69,7 0,2%
2019 20,0 0,1% 52,0 0,3% 72,0 0,2%

Peamised eksportartiklid 2019. a:

  • puit ja puittooted – 20%
  • masinad ja seadmed – 16,5%
  • keemiatooted – 15%

Peamised importartiklid 2019. a:

  • masinad ja seadmed – 64%
  • valmistoidukaubad –8,8%
  • keemia-, sh farmaatsiatooted – 8%

Investeeringud

Eesti Panga andmetel kasvas Iiri otseinvesteeringute positsioon Eestis 2019. a ligi 80 mln euro võrra – 101 mln eurolt 2018. a lõpus 182 mln euroni 2019. a lõpus. Enim on investeeritud finants- ja kindlustustegevusse ning kinnisvarasse.

Eesti Äriregistris oli 2019. a septembri seisuga registreeritud 133 Iirimaa osalusega ettevõtet. Suurimad Iiri päritolu investeeringud on ettevõtetes Domina Vacanze Holding (Pro Kapital), Baltic Advisor (ärinõustamine), Eesti ERA (põllumajandus), Saka ERA (põllumajandus), OÜ Kserum Trans Service (eriehitustööd).

Eesti ettevõtted on 31.12.2019 seisuga investeerinud Iirimaale 1,5 mln eurot. Investeeritud on töötlevasse hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

Turism

Iirimaa residentide huvi Eesti vastu on kasvanud. 2016. a tehti 8,1 tuhat külastust, 2018. a 9,8 tuhat külastust. Ligi 70% külastustest olid mitmepäevased ning Eestis viibiti keskmiselt 5,1 päeva. Lisaks Tallinnale pakkusid enim huvi veel Tartumaa ja Pärnumaa. Turismi elavdamisele on kaasa aidanud Ryanairi otselennud Dublinist Tallinna.

Eesti residendid tegid 2018. a Iirimaale 7,3 tuhat külastust (2017. a oli see arv ligi 8 tuhat). Enamus reisidest olid mitmepäevased ning Iirimaal viibiti keskmiselt 4,9 päeva.