Piiriületaja ankeet tuleb täita enne Eestisse saabumist

Piiriületaja ankeet on vajalik täita enne saabumist Eestisse. Seda saate teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Ankeet on võimalik esitada Terviseameti iseteeninduse keskkonnas https://iseteenindus.terviseamet.ee/.

Korrektselt täidetud ankeet võimaldab viivitamatult teavitada teid nakkusohust ja rakendada vajalikke meetmeid, mis aitavad COVID-19 levikut tõkestada.

Piiriületaja ankeeti ei pea täitma inimesed, kellele ei laiene liikumisvabaduse piirang Eesti Vabariigi Valitsuse korralduste nr 282 järgi. Palume piiriületaja ankeet täita ka juhul, kui Teile kehtivad eelnimetatud korraldustes toodud erandid.